Оголошує набір студентів

на 2014-2015 рік
 • Графічний дизайн (реклама, розробка упаковки, поліграфія, корпоративний стиль)
 • Дизайн середовища (дизайн інтер’єру, ландшафтний дизайн)
 • Промисловий дизайн (дизайн меблів, дизайн транспортних засобів)
 • Монументально – декоративний живопис (іконопис, вітраж, мозаїка, художня мініатюра, фреска, художнє скло)
 • Художній текстиль (батік, гобелен)
 • Художня вишивка та моделювання костюму
 • Художнє моделювання костюму (сучасний та театральний костюм)
 • Художні вироби з дерева (художня різьба по дереву)
 • Художні вироби з кераміки та декоративної скульптури
 • Художні вироби з металу (ювелірне мистецтво, художнє оздоблення зброї)
 • Графічний дизайн (реклама, розробка упаковки, поліграфія, корпоративний стиль)
 • Дизайн середовища (дизайн інтер’єру, ландшафтний дизайн)
 • Промисловий дизайн (дизайн меблів, дизайн транспортних засобів)

 • Монументально – декоративний живопис (іконопис, вітраж, мозаїка, художня мініатюра, фреска, художнє скло)
 • Художній текстиль (батік, гобелен)
 • Художня вишивка та моделювання костюму
 • Художнє моделювання костюму (сучасний та театральний костюм)
 • Художні вироби з дерева (художня різьба по дереву)
 • Художні вироби з кераміки та декоративної скульптури
 • Художні вироби з металу (ювелірне мистецтво, художнє оздоблення зброї)

Обсяг державного замовлення на підготовіку фіхівців з вищою освітою у 2014 році у КДІДПМіД ім. Михайла Бойчука.
На базі ОКР Бакалавр
Назва спеціальності Код Ліцензований обсяг Обсяг випуску
Денна Форма Заочна форма Денна Форма Заочна форма
Дизайн ( за видами) 7.02020701 65 65 49 3
Декоративно-прикладне мистецтво
(за видами)
7.02020801 65 65 41 3
Всього 130 130 90 6
КДІДПМіД у Інформаційній системі "Конкурс"

Графік Роботи Приймальної Комісії


Форма
навчання
Прийом заяв Строки проведення
творчих конкурсів
(по мірі формування груп)
Зарахування
за державним
замовленням
Зарахування за
кошти фізичних
(юридичних) осіб
Денна 11 липня - 24 липня
2014р.
21 липня - 26 липня 2014р.
27 липня - 01 серпняя 2014р.
Не пізніше 11 серпня
2014р.
Не пізніше 18 серпня
2014р.
Заочна 11 липня - 11 серпня
2014р.
12 серпня - 18 серпня 2014р. Не пізніше 23 серпня
2014р.
Не пізніше 26 серпня
2014р.
Понеділок – п’ятниця з 8.00 до 18.00, (з 18.00 – 20.00 обробка з документацією). Субота – неділя з 9.00 до 15.00

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДОПУСКУ
ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ • Особисто заповнена заява за формою навчального закладу на ім’я ректора, в якій зазначено обрану спеціальність, форму навчання (денна, заочна);
 • Згода на обробку персональних даних;
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • Сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
 • Медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см, підписані із зворотного боку;
 • Копія паспорта (1, 2, 11 сторінки);
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Чотири конверти з марками для України зі зворотною адресою абітурієнта.
Всі документи подаються у підписаній паперовій канцелярській папці.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією інституту, до якого вони подаються, або копії засвідчені у встановленому порядку, відповідно до законодавства України. Творчі роботи з живопису, рисунку, композиції, що репрезентують рівень підготовки абітурієнта. Роботи повертаються одразу.

Вступні іспити


Денна Заочна Програма вступних
іспитів
Живопис Нескладний натюрморт,
формат А2, 7 академічних годин
(1 день 7акад. год.)
Нескладний натюрморт,
формат А2, 7 академічних годин
(1 день 7акад. год.)
Програма і вимоги щодо
проведення творчого конкурсу
Рисунок Гіпсова голова,
формат А2, 7 академічних годин
(1 день 7 акад. год.)
Гіпсова голова,
формат А2, 7 академічних годин
(1 день 7 акад. год.)
Програма і вимоги щодо
проведення творчого конкурсу
Композиція 1 завдання на задану тему,
8 академічних годин (1 день)
1 завдання на задану тему,
8 академічних годин (1 день)
Програма і вимоги щодо
проведення творчого конкурсу
При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим
(українська мова і література (140 б.), історія України або Світова історія (124 б.).
Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів (українська мова і література, історія України) у вищому навчальному закладі
за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

Результати Іспитів


Результати творчих конкурсів на ОКР "Бакалавр"
Перший этап Другий Этап
Результати творчого конкурсу з Рисунку
Від 21 Липня 2014 року
Від 27 Липня 2014 року
Результати творчого конкурсу з Живопису
Від 23 Липня 2014р.
Від 29 Липня 2014 року
Результати творчого конкурсу з Композиції Від 25,26 Липня 2014 року
Від 31 Липня 2014 року

Рекомендовані до зарахуванняАдреса:

01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 32Контактні телефони


(044) 285 50 05 — приймальна комісія;

(044) 285 32 77 — підготовчі курси;
(044) 284 98 01 — факультет заочної форми навчання.
(044) 285-77-16 (факс) — Приймальна ректора
(044) 285-32-75 — Бухгалтерія
(044) 285-74-97 — Гуртожиток
(044) 284-98-01 — Заочне відділення


Електрона Пошта


email: 2857716@ukr.net


Як нас знайти


Їхати від метро «Печерська» або «Видубичі» тролейбусом № 38 до зупинки
«Інститут імені М. Бойчука».